Első osztályos taneszköz lista 2021/2022. tanév

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.

A beiratkozási folyamatot az oldalon található elektronikus (Google) űrlap kitöltésével tudják megkezdeni.

Az iskola igazgatója hoz döntést a tanulói jogviszony létesítéséről, amelyet írásban közöl a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében intézményünk egy római katolikus szerzetesrend, a piarista rend fenntartásában működik; vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény. A tanulók felvételének előfeltétele a katolikus egyház és a piarista rend értékrendjére és álláspontjára való nyitottság, annak elfogadása. A törvény lehetővé teszi, hogy mindezt a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk.

Iskolánkról, a tanító nénikről és minden egyéb beiratkozással kapcsolatos információról tájékozódhatnak honlapunkon vagy az iskola Facebook oldalán.


Tisztelettel:
Baranya István
igazgató

Buy now