IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATÁRSAK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Iskola ifjúságvédelmi felelős:

REMÉNYI  MÁRIA

[email protected]
+36 30 709-7462
Fogadónap:
kedd: 8.00-9.30 (iskola 212 terem)

Feladatkör:
Ellátja és nyilvántartja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az intézmény a veszélyeztetett, HH, HHH és magatartás zavaros tanulóinál. Elősegíti a nyilvántartott fiatalok egyéni fejlődését, folyamatos kapcsolatot tart a nevelőgondozó tevékenységben segítő intézmények, a gyermekvédelmi hatóság kollégáival. A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók problémáinak megoldása érdekében együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, és hatóságokkal. (Védőnő, egészségügyi ellátók, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó). Kiemelt feladata a tanulók, kiskorúak és „sebezhető felnőtet” érintő bántalmazások megelőzése, prevenciója.

Iskolai szociális segítő munkatárs:

SZABÓ GABRIELLA

[email protected]
+36 70 379 6176
Fogadónap:
szerda: 12.00-13.00 (iskola 212 terem)

Feladatkör:
Szociális ügyekben kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal, tanulókkal, valamint a szakszolgálatokkal családsegítő, gyermekjóléti szervezetekkel.

Buy now