Intézményünk – mint katolikus általános iskola – Boldog Meszlényi Zoltán vértanú, püspök lelkületével igyekszik oktatni, nevelni a tanulóit.
2020.szeptember 1-től – az első és az ötödik osztályokban – felmenő rendszerben vezettük be a hittant. A többi osztályban szakkör jelleggel, melyet két hitoktatónk Lakner Ildikó és Szalmási Melinda vezet.
A helyi Szent István plébániával együttműködve szervezzük iskola és osztálymiséinket, valamint a felkészülést az elsőáldozásra és a bérmálkozásra.
A vallásos nevelésben a fokozatosságra törekszünk. Ennek az oka, hogy korábban állami fenntartású iskola voltunk és egy új szellemiség kialakításához, időre, türelemre és sok szeretetre van szükség. Célunk a hitoktatásban, hogy a katolikus hitet a kultúra és az élet egységében mutassuk be. Tanulóink éljék meg az emberi szeretet érzését, az egymásrautaltságot, és igényeljék Jézus jelenlétét az életükben.
A 2009 októberében boldoggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspökre március 4-én emlékezik az Egyház. Ez iskolánk legnagyobb ünnepe is. Iskolaközösségünk (tanulók, tanárok, szülők) a Bazilikához elzarándokolva, szentmise keretében emlékeznek névadónkról.

 

Lelkinapok

Ezen kívül karácsony és húsvét előtt lelkinapot tartunk iskolánkban. Ezeken az alkalmakon mindig van közösségi hitéleti előadás és elmélkedésre, gyónásra is van lehetőség

A hittan oktatás, a lelkinap annyiban sikeres, amennyiben a Teremtőhöz, és rajta keresztül magadhoz ill. másokhoz közelebb tudsz kerülni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy vedd komolyan azokat az alkalmakat, amikor – a plébánoson, hittan tanáron keresztül – a Jóisten hozzád szól, mert csak így van lehetőséged, hogy Istennel és önmagaddal szembenézz.

Buy now