Magosányi Szilvia

Magosányi Szilvia

Kedves Szülők, Tanulók, Kollégák!

Néhány gondolattal szeretném bemutatni az iskolapszichológus tevékenységét, munkáját. Mikor, milyen esetekben, milyen problémákkal fordulhatnak hozzám? Mivel foglalkozik az iskolapszichológus?

Iskolapszichológiai tevékenység:

Az iskolapszichológusi tevékenység rendkívül sokrétű, elsődleges célja a tanulók és a pedagógusok mindennapjainak segítése, a felmerülő egyéni vagy csoportos szintű nehézségek (tanulási, magatartási zavarok, személyiségfejlődési elakadások) megoldása, segítő beavatkozás biztosítása.
Tevékenysége a tanuló – szülő – pedagógus hármasával való szoros együttműködésben valósul meg.

Az iskolával együtt azt szolgálja, hogy a gyermekek belső lehetőségeiket egyéni és társadalmi szempontból egyaránt adott körülmények között optimálisan realizálni képesek legyenek, személyiségük formálódjon, és fejlődjön az oktatás-nevelés folyamán. Az iskolapszichológusnak – együttműködésben a nevelési intézmény vezetésével és más dolgozóival – szakszerűen kell elősegítenie, hogy az intézmény hatékonyan működő emberi közösség legyen, az elkerülhetetlenül fellépő konfliktusok körültekintő, differenciált, konstruktív megoldására képes rendszerré váljék. Az iskolapszichológus nem terápiás szakember, feladata az egészséges személyiség optimális fejlődésének segítése prevenciós módszerekkel.
Az iskolapszichológus nagyrészt a pedagógusok közvetítésével, a pedagógustársakkal konzultatív kapcsolatot kiépítve, a nevelőközösség szemléletét alakítva fejti ki személyiségformáló hatását. Az iskolapszichológus egyfelől szakmai szempontok alapján ismereteket szerez az egyes tanulókról, a szülőkről, a nevelőtestületről, s mint az empirikus társadalomkutatás módszereiben bizonyos fokig jártas szakember, méréseket végez, másfelől áttételes és közvetlen módon befolyásolja az intézmény életét, fejlesztő eljárásokat honosít meg, illetve azok kidolgozására tesz javaslatot. Munkájában mind a megismerés, mind az aktív befolyásolás terén ötvöződik a gyakorlatias alkalmazás és az újat kutató jelleg.

Az iskolapszichológust egyaránt felkeresheti a szülő, a pedagógus és a tanuló is. A rendelési és konzultációs idő a pszichológusi rendelő ajtaján olvasható.

Milyen problémákkal fordulhatnak a diákok az iskolapszichológushoz?
• érzelmi problémák (krízishelyzetek, szorongás, lehangoltság, hangulatingadozás)
• viselkedési zavarok

• beilleszkedési zavarok
• családi problémák
• tanulási, koncentrációs gondok
• pályaválasztási, életvezetési tanácsadás

Milyen problémákkal fordulhatnak a szülők az iskolapszichológushoz?
• iskolai teljesítményszorongás, tanulmányi eredmény romlása, tanulási nehézségek
• hirtelen viselkedésváltozás, nevelési nehézségek, magatartási viselkedési gondok
• motivációhiány
• pályaorientáció, pályaválasztás
• tanácsadás
• szülő-gyermek, tanár-diák konfliktusok megoldásának támogatása

ISKOLAPSZICHOLÓGUSI FOGLAKOZÁS TÍPUSAI
Alsós osztályokban:

– Osztályközösség építés (elfogadás, tolerancia, együttműködés támogatása játékos formában)
– Kommunikációs tréning
– „Bátorság csoport” – szorongásoldás, varázsjátékos, meseterápiás elemekkel
– Elsősök számára: adaptációs csoport – melynek célja játékos formában támogatni az óvodából az iskolába való átmenetet (szorongásoldás, kreativitás fejlesztés, belső fékek fejlesztése)
– Szociometria felvétele
– Tanulástechnika csoport
– Egyéni tanácsadás

Felsős osztályokban:

– Tanulástechnika csoport
– Szociometria felvétele
– Osztályközösség építés (asszertivitás tréning, élménypedagógia – kalandterápiás tréning elemekkel)
– Kommunikáció fejlesztő, szorongásoldó csoport
– Fiú/Lány csoport (korosztályt foglalkoztató kérdésekről kötetlen, vagy tematikus beszélgetés)
– Pályaválasztás
– Osztályközösség építés (asszertivitás tréning, élménypedagógia – kalandterápiás tréning elemekkel)
– Egyéni tanácsadás

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS preventív feladatai közé tartozik az iskolai életet gyakran megkeserítő agresszív (szóbeli, fizikai) viselkedésformák, bullying megjelenésének csökkentése, mely kisebb csoportokban, osztályközösségekben, vagy akár az egész iskolát érintő projektekben valósulhat meg.

Kiegészítő feladatok: A nevelési tanácsadó munkájának iskolai koordinálása, BTM vizsgálatra, Képességvizsgáló Bizottsághoz irányított gyermekek koordinálása, kísérése.

Buy now