Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján. A Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola 2020-ban alakult, melynek alapítója az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, fenntartója Esztergom-Budapest Főegyházmegye Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF).
Honlapunkkal szeretnénk bemutatni intézményünket, az itt folyó oktató-nevelő munkát, programjainkat, jeles rendezvényeinket, hétköznapjainkat, tanulóink és pedagógusaink által elért eredményeinket. Igyekszünk hasznos információkkal szolgálni a tanévvel kapcsolatos aktualitásokról, az időszerű és fontos dolgokról, és kapcsolódóan a fenntartónkról, társ intézményekről.

Fő feladatunknak a keresztény nevelés, a katolikus értékek, a legnagyobb tanítómester, Jézus tanításainak átadása, megismertetése. Szakmai téren kiemelt feladatunk az egyéni sportképességek és a különböző sportágak (birkózás, atlétika, tenisz, vívás, labdarúgás) versenyszerű fejlesztése, a tehetséggondozás. Általános műveltség terén az alapkompetenciák készség szintű kialakítása, a biztos tantárgyi tudás és az egyéni képességekből kiinduló lassabban-és gyorsabban haladó tanulók differenciált oktatása.
Hiszünk a nevelés lehetőségében, a keresztényi értékekben, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Hittel, szeretettel, becsülettel!

Baranya István
igazgató

Buy now