BEMUTATKOZÁS

Iskolánk bemutatása akkor válik hitelessé, ha a kezdetektől nyomon követjük történelmét. Ezzel együtt egy város/városrész (Esztergom- Kertváros) elmúlt 100 éve is megjelenik az írásban, ezzel is emléket állítva a helyi oktatás elhunyt és élő személyeinek, eseményeknek és minden jó szándékú embernek aki részese volt ennek.

 

A múlt (1938-2019)

1938-ban a Szent István jubileumi év alkalmával azonban a terület összefoglalóan az Esztergom-Szentistvánváros nevet kapta, amit 1945-ben Esztergom- Kertvárosra változtattak. 1939-ben alapítottak először két-tantermes iskolát, a mai Arany János Általános iskola elődjét. Az 1940. évi népszámláláskor már 2000-en laktak a területen. A második világháború alatt Esztergom legjobban károsodott városrésze volt.
• Az Esztergom –Szent István városi – hatosztályos Állami Elemi Népiskolában 1939. november 3-án indult el a tanítás. A megnövekedett gyermeklétszám miatt szükségessé vált az iskola bővítése.
• 1944-ben megépült a hat tantermes, emeletes iskola. (mai fő épület).
• A II. világháború után megkezdődött az iskolaépület helyreállítása. helyi plébános segítségével összegyűjtötték a gyerekeket és megkezdődött a tanítás.
• 1945-ben az Elemi Népiskola helyébe az Állami Általános Iskola került, ill.
• 1949-ben az Esztergom Szent István városi helyett Esztergom-tábori Állami Általános Iskola lett a neve, amely 1951 őszén vette fel az Arany János nevét.
• 1960-ban modern „Y- szárnnyal” azaz további négy tanteremmel egészült ki az iskola. 1989-ben emeleti ráépítéssel megszépült az iskola, melynek kapcsán megszűnt a kétműszakos (délelőtt-délután) oktatás.
forrás: Wágenhoffer Vilmos (2001. – Az Arany János Általános Iskola története)
• 1997-ben a tantestületi szoba és az igazgatói hivatal egymás mellé került, a pedagógusok kulturált körülmények között készülhettek és készülhetnek az óráikra. A titkárság a követelményeknek és az elvárásoknak megfelelő informatikai és kommunikációs eszközökkel lett felszerelve. Külön helyiség lett kialakítva az iskolatitkárnak, az igazgató helyettesnek és az igazgatónak. Még ebben az évben használatba kapta az iskola a Kemence faluban lévő parasztházat, ahol alkalma nyílt a nyári táboroztatásra.
• 1998-ban a központi folyosó teljes felújításával (lambéria, világítás, paravánok, padok…) kulturált galéria nyílt, ahol a diákok, óvodások és más alkotók munkáit lehet kiállítani.
• 1999-ben az emeleti zsibongót teljes átalakításával kulturált, minden igényt kielégítő 4.000 kötetes könyvtár lett kialakítva, ahol olvasás mellett a tanórák és nevelői konferenciák is helyet kaptak.
• 2000-ben a Kertvárosi Baráti Egyesület jóvoltából napórával és só barlanggal gyarapodott az iskola.
• 2001-ben a megszűnt Hell szakközépiskola, melynek tornatermét használatba kapta az iskola, melyet felújított, és az iskolai sporttevékenység mellett a település sportéletének, civil szervezeteinek is rendelkezésére bocsátott.
• 2001-ben – mint konzorciumvezető intézmény -, az Európai Unió Phare Programjának két pályázatára is sikeresen pályázott, melynek kapcsán 68.000 euró (18 millió Ft) támogatásban részesült.
• 2002-ben a sikeres Phare-pályázat kapcsán az Oktatási Minisztérium Phare Programiroda monitoring és Forrásközpontjának javaslata alapján együttműködési megállapodást kötött az Oktatási Minisztérium az Esztergom-Zsámbék-Budapest Kiemelt Nevelés és Oktatási Körzet koncepciójának kidolgozására és megvalósítására. Az Oktatási Minisztérium az Arany János Általános Iskolát jelölte ki a konzorcium vezető intézményének, az iskola igazgatóját Baranya Istvánt konzorciumvezetőnek.
• 2002-ben Esztergom Város Képviselő-testülete vállalta, hogy a 1606/2002.(III.14.) sz. határozatának értelmében az Arany János Általános Iskolát 2002. augusztus 15-i határidővel átköltözteti az – Esztergom-kertváros, Wesselényi út 40-42. sz. alatti 168 hrsz.-ú, – a volt Hell iskola épületébe. (Sajnos ez évekig váratott magára)
• 2003-2005-ben 40 mill. Ft költséggel felújításra került a volt Hell iskolaépület tetőszerkezete, megkezdődött az iskolaépület belső átalakítása, valamint 20 millió Ft költséggel a tornacsarnok teljes felújítása, fűtés és energetikai rendszerének korszerűsítése.
• 2010. DR. Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek iskolánkba látogat. Baranya István igazgatóval személyes megbeszélést tart, majd Kiss-Maly László plébános és az iskolavezetés kíséretében megszemléli az iskolát, az oktatást és meghitt közösségi ünnepély keretében közösen imádkozik a gyerekekkel.
• 2010-ben – Esztergom Város Képviselő-testületének jóvoltából – új épületbe költözött az iskola. Birtokba vehette a „volt” Hell középiskola felújított iskolaépületét. A tanévet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára Balog Zoltán nyitotta meg,
• 2012. december 31-én az Országgyűlés úgy döntött, hogy az Arany János Általános Iskolát állami fenntartásba adja. Ennek alapján és a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmező rendelkezése szerint az iskola és vagyontárgyai a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ kezelésébe kerültek.
• 2013. Az iskola két jelentős pályázatot nyert. Az Emberi erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása című pályázatra kétmillió forintot és a „Lépésről, lépésre az esélyegyenlőség útján” – TÁMOP pályázatra – közel harmincmillió forintot.
• 2014-2019. A pályázatok megvalósítása jegyében telt el:
– TÁMOP 3.3.8-12/2-2012-0091 (Lépésről lépésre az esélyegyenlőség útján) 29 millió forint
– TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0092 – Új utakon – Innovatív oktatás az Arany J. Ált. Iskolában 12 millió forint
– TIE (Teljes körű Iskola Egészségfejlesztés) – 12 millió forint
– NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) 2 millió forint
– TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0055 (ETELE – Tanoda) 29 millió forint
– TAO (Társasági Adókedvezmény) 40 millió forint – Műfüves, villanyfényes pálya
• 2017. Megalakul az Esztergomi Tankerületi Központ, iskolánk új fenntartója.
• 2017. Felavatásra kerül az iskolai Hittanterem, amely Savio Szent Domonkos nevet kapta.
• 2018. Az iskola – MLSZ Bozsik Program – kapcsán villanyfényes, műfüves pályát kap, melyet Khéner László MLSZ megyei igazgató, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Erős Gábor képviselő és Baranya István igazgató ad át.
• 2018. Országos tanévnyitó helyszíne az iskolánk, melyet Czibere Károly EMMI államtitkár nyit meg. Az ünnepély díszvendégei: Dr. Székely János püspök, Dr. Völner Pál államtitkár, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Kiss-Maly László esperes, Romanek Etelka polgármester.
• 2019. Iskolánk 60 millió forintot nyer az EFOP pályázaton tornaterem felújításra.
• 2019. Iskolánk megállapodást köt a Bp.Honvéd és az Esztergomi Birkózó Egyesülettel. A tervek szerint az iskolával közösen sportiskolát működtet majd. Kollégium is üzemel majd, ahol Kárpát-medencéből várnak sportolókat.
• 2019. Baranya István igazgató, iskolánk Tantestülete, a Szülői Munkaközösség és Szerencsés Zsolt atya levelet ír Dr. Erdő Péter bíboros Úrnak, esztergom-budapesti érseknek, melyben kezdeményezik a fenntartóváltást.
• 2020. Esztergom – Budapest Főegyházmegye intézményfenntartója, a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) levélben értesíti az esztergomi Tankerületi Központot az iskola átvételéről. Ezt követően tantestületi, alkalmazotti és szülői véleménynyilvánításra, szavazásra került sor. Az iskola alkalmazotti közössége 100 %-os módon támogatta a fenntartóváltást. A szülők 94 %-a járult a szavazóurnához, a szavazáson és a megjelentek 100 %-a támogatta a fenntartóváltást. Óriási felhatalmazás, elsöprő többséggel !
• 2020.szeptember 01. – TÖRTÉNELMI PILLANAT – Boldog Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola néven új tanév kezdődik Esztergom- Kertvárosban.

 

A jelen
2020. szeptember 1-től az intézmény új fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a közvetlen irányítói, felügyeleti és ellenőrzési jogkört pedig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) látja el.
Új szellemiséggel, elsősorban a keresztény értékrend kialakításával indítjuk a tanévet. Az elkötelezettség, az összehangoltság egyensúlyban tartásával, katolikus szellemiség kialakításával, valamint a sportiskola megteremtésével kívánunk megfelelni a kihívásoknak, amely reményeink szerint kiváltja majd a településen és környékén élő szülők, gyerekek elégedettségét, elismerését és igényét is. A katolikus hitéletünkben kitüntetett szerepet kap a kertvárosi Szt. István plébánia Szerencsés Zsolt atya vezetésével.
A katolikus iskola – így ami iskolánk – nevelési tervének Krisztus az alapja. Ő az, aki az emberi létnek új értelmét kinyilatkoztatja, és érvényre juttatja. Át is alakítja az emberi létet, mert képessé teszi az embert arra, hogy isteni módon éljen, vagyis gondolkodását, akaratát, cselekvéseit az Evangéliumhoz igazítsa, s a boldogságokat tegye életének normájává. Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik.

 

A jövő

Sport

Megítélésünk szerint a hatékony és eredményes nevelésnek megvannak az eszközei, ilyen például a sport. Emelt szintű sportórákkal indulunk, később sportiskolában gondolkodunk. Hamarosan aláírjuk a megállapodást a Bp. Honvéd Birkózó SE-vel és az Esztergomi Birkózókkal. Ennek keretében az iskolánk területén létesül egy új birkózócsarnok és a felújításra kerül a kollégiumi épület is. Partner sportegyesületünk a „Birokra magyar” program keretében, a határon túli magyar kötődésű fiatalokat várnak. A fiatalok az egyesületben sportolnak, kollégiumban laknak és a mi iskolánkba járnak majd. Két további sportágban kínálunk lehetőséget a fejlődésre tanulóinknak.
Labdarúgásban, ahol testnevelőink és külső edzők irányítják a foglalkozásokat, edzéseket. Villanyfényes, műfüves pályánk és a sportcsarnokunk a korosztályos képzés minden infrastrukturális feltételének megfelel. Az iskolai edzések mellett lehetősége van a gyerekeknek a Bozsik Programban és más hazai és nemzetközi labdarúgó tornákon megmérettetni magukat.
Evezés sportág (Duna parti városkánt) lehetőséget kínál tanulóinknak a vízi életre. Ennek elengedhetetlen feltétele az úszni tudás. A téli időszakban az ergométeres versenyek, nyáron pedig az Esztergomi Hajós Egylettel (EHE ) csónakháza kínál sportlehetőséget.

Tanulás

Esztergom és környékén számos olyan tanulóval találkoztunk, akik tanulási nehézségekkel küszködnek, de nem oligofrének és nem speciális iskolába járnak. de a normál iskola tempóját nem tudják követni. A legnagyobb bajban a szülő van, mert gyermeke a lemaradások miatt állandóan frusztrálódik, később motiválatlan válik, kisebbségi érzései lesznek. Az ilyen tanulók között találunk magas IQ-val rendelkezőt, sőt tehetséget is, de az ő tanulási tempójuk, percepciójuk lassúbb.
Számukra is kínálunk eredményes tanulási lehetőséget, a megszokottól eltérően egyéni fejlesztéssel, lassabban és gyorsabban haladó csoportjainkkal, akiket a jövőben motivált, elkötelezett pedagógusok, pszichológus, fejlesztő és tehetséggondozó tanár tanít majd.

Hiszünk a nevelés lehetőségében, a keresztényi értékekben, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Jelmondatunk: Hittel, szeretettel, becsülettel!

Buy now